۱-۴
تاريخ
۱۸ آذر ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۴
۳.۱۱
۱۵
۴
۳
۰
۰
۶۰,۹%
۵۷۹
۸۵,۷
۵۸,۱%
۸,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۴۲
۷
۱
۱۱
۱
۰
۳۹,۱%
۳۴۴
۷۳,۸
۴۱,۹%
۶,۱
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۵۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۶۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضائیان
۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دابو
۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۸۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مغانلو
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین نژاد
۸۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صوفیانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عدنان
۵۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۳۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۹۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۱۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مهربان
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمد
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصیری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌ زاده
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین