۰-۲
تاريخ
۱۴ شهریور ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آمار کلی بازی
۲
۱.۱۷
۱۶
۴
۱۱
۲
۰
۶۳,۳%
۵۹۱
۸۵,۴
۵۹,۶%
۷,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۵۷
۹
۳
۳
۱
۰
۳۶,۷%
۳۱۹
۶۹,۶
۴۰,۴%
۶,۲
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جوادیان
۲۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۳۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۵-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع.شجاعی
۱۰-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیان
۲۶-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۹۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
زامهران
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
مس کرمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شهدادنژاد
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پرتو
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عسگری
۸۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دوست‌دار
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صبوری
۱۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمیان
۶۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نصیری
۸۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورانیان
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورصف‌شکن
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آوخ
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین