۰-۰
تاريخ
۱۲ خرداد ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۸:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
انقلاب
آمار کلی بازی
۰
۰.۷۴
۱۱
۶
۹
۱
۰
۳۰,۷%
۲۷۷
۷۴,۷
۵۴,۷%
۶,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۴۱
۸
۰
۱۶
۴
۰
۶۹,۳%
۷۰۸
۸۸,۰
۴۵,۳%
۶,۷
پدیده
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بهزادی
۶۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورتقی
۳۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضازاده
۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدعلی پور
۱۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۴۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رئوفی منش
۳۴-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهران
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۱۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمین
۲۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ر. جعفری
۶۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رابط
۴۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عکاشه
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فطن
۳۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کرملاچعب
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۳۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌عباسی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلعتبری
۹۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاتوسی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
موسوی
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین