۰-۱
تاريخ
۲۶ اسفند ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۱
۱.۱۱
۱۰
۴
۱۷
۲
۰
۵۵,۴%
۶۳۳
۸۵,۵
۴۸,۸%
۶,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۰۳
۲
۲
۱۳
۲
۰
۴۴,۶%
۴۸۰
۷۸,۱
۵۱,۲%
۶,۵
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۳۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۴۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌عباسی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۲۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عباسی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فجر سپاسی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۲۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارع
۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نبی‌زاده
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۷۵-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانا
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کردستانی
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فاتح
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین