۰-۱
تاريخ
۲۸ آبان ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۱
۹
۳
۱۱
۰
۱
۴۲,۴%
۵۴,۲%
۶,۹
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱۱
۲
۱۴
۲
۰
۵۷,۶%
۴۵,۸%
۶,۶
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مرادیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۷۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۷۲-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شاه‌عباسی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. حردانی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بشاگردی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورمحمد
۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روزی‌طلب
۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شجاعیان
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طرهانی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین