۰-۱
تاريخ
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۱:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۱
۱۶
۶
۸
۱
۰
۴۸,۸%
۵۳,۲%
۷,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱۱
۳
۱۰
۲
۰
۵۱,۲%
۴۶,۸%
۶,۴
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
علیاری
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۸۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مالکی
۲۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۷۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌خوی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورمحمد
۹۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آقاخان
۷۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۹۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۷۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورحمیدی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
توکلی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سجادی
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایران‌پوریان
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دورودی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منظمی
۴۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین