۲-۰
تاريخ
۱۹ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۹:۵۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۰
۰.۳۸
۳
۰
۱۶
۲
۰
۴۲,۷%
۳۴۳
۷۷,۰
۴۲,۴%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱.۸۵
۱۹
۶
۱۳
۰
۰
۵۷,۳%
۴۸۷
۸۷,۵
۵۷,۶%
۸,۲
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ملکی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌خوی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۷۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۸۰-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۱۶-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جعفری
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مالکی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مسلمان
۵۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدانی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۲۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خاقانی
۷۹-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
موسوی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دیاباته
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین