۰-۳
تاريخ
۱۵ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۳
۲.۰۵
۱۸
۶
۱۷
۰
۰
۳۹,۰%
۲۸۰
۷۲,۱
۴۳,۸%
۷,۳
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۹۵
۱۷
۴
۱۱
۱
۰
۶۱,۰%
۵۵۳
۸۳,۵
۵۶,۲%
۶,۲
ماشین‌سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسدی
۱۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۹۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابوترابی
۳۴-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصفا
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقیان
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۷۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م ‌رضایی
۴۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسین‌پور
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیابانی
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سلیمانی
۹۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آوخ
۱۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسلامی‌خواه
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین