۲-۰
تاريخ
۰۴ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۹:۱۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۰
۱۵
۲
۱۱
۲
۰
۵۰,۱%
۵۴,۳%
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱۴
۶
۱۴
۲
۰
۴۹,۹%
۴۵,۷%
۷,۸
ماشین سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۴۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گردانی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقیان
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عابدینی
۱۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصفا
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۹۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۷۸-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۹۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رستمی
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌پور
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابوترابی
۳۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میرزازاد
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۷۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۶۵-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۷۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آل‌کثیر
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باباگلی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهرخانی
۷۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داودی
۵۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین