۱-۱
تاريخ
۱۵ دی ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۵۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۱
۹
۵
۱۷
۱
۰
۵۰,۴%
۴۶,۵%
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۸
۳
۱۴
۱
۰
۴۹,۶%
۵۳,۵%
۶,۹
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۲۱-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاتوسی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صالح. ح
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صوفیانی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طرهانی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ارجمندیان
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آوخ
۱۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌ زاده
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین