۰-۱
تاريخ
۱۵ دی ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۴:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام رضا
آمار کلی بازی
۱
۱۱
۶
۱۷
۴
۰
۵۵,۲%
۵۸,۵%
۷,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۹
۰
۱۵
۰
۰
۴۴,۸%
۴۱,۵%
۶,۸
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جلالی‌راد
۷۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدان‌دوست
۴۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. محمدزاده
۶۶-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۷۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۱۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفرزاده
۳۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منادی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعتی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدفرد
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جباری
۱۵-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مالکی
۲۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سلیمانی
۳۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیاب
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین