۱-۱
تاريخ
۲۰ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۹:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
ماشین سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معبودی
۵۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دوسانتوس
۹۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۶۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۷۸-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۹۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۱۷-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
افراز
۲۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پارس جنوبی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورمحمد
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۸-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۱۴-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
افتخاری
۳۲-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصفا
۳۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
همتی
۲۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین