۰-۱
تاريخ
۱۰ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۱
۴
۲
۱۷
۱
۱
۵۳,۲%
۵۳,۰%
۶,۹
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۵
۲
۱۹
۲
۰
۴۶,۸%
۴۷,۰%
۶,۴
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منادی
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۱۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدفرد
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌علی‌دوست
۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاخان
۹۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیاب
۲۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۰-Target1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
علیاری
۲۴-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۳۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۲۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ماشین سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معبودی
۵۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دوسانتوس
۹۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عابدینی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۶۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۹۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۱۷-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کریمی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۴۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۷۸-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
افراز
۲۹-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین