۱-۱
تاريخ
۰۹ اسفند ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۹
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۹
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکیان
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۸۸-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹۰-CF3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۷۴-SS1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زبیدی
۸۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تاییدی
۳۱-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شیخ‌ویسی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۵-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمودی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۸-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۱۰-AM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۸۰-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۷-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌وردی
۲۰-CB2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین