۱-۱
تاريخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۴:۵۲
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: تختی جم
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۲
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  پورمحمد
  ۳۳-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خدایی
  ۶۹-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  گرامی
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  باقری
  ۷۲-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  همتی
  ۲۱-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  انتظاری
  ۲۸-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شفیعی
  ۸-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نوری
  ۱۴-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  گودرزی
  ۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آریاکیا
  ۱۱-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ابراهیمی
  ۱۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  منوچهری
  ۴۷-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خالقی‌فر
  ۹-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  باتیستا
  ۶-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  فراهانی
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حسینی
  ۳-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ابراهیمی
  ۵-CB2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  وکیا
  ۴۰-RWB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علیاری
  ۲۲-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زنده‌روح
  ۶۰-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عبدی
  ۸-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  محمود‌آبادی
  ۱۳-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورهاشم
  ۱۷-LWB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بایرامی
  ۹-ST1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شاکری
  ۲۰-CF3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  منشا
  ۹۸-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آشوری
  ۷۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورعلی
  ۸۸-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر