۱-۱
تاريخ
۱۱ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۴:۵۲
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی جم
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۲
پارس جنوبی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورمحمد
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۷۲-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
همتی
۲۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۸-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۱۴-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۰-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منوچهری
۴۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باتیستا
۶-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۳-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-CB2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۲۲-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۸-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمود‌آبادی
۱۳-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورهاشم
۱۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۹-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۲۰-CF3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۸-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین