۰-۰
تاريخ
۰۹ آبان ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۵
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مکانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکیان
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاتمی
۲۴-CF3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۷۰-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۶۶-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹۰-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۲۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
والی
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ص. حردانی
۸۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۱-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صابر حردانی
۳۲-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۱۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپور
۹-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نامداری
۱۸-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین