۰-۰
تاريخ
۰۳ آبان ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۶:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۷,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۱
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورقاز
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۲۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۸۸-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۲۵-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فلاح‌زاده
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۱۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعتی
۶-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جباری
۱۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌علی‌دوست
۴-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۲۵-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۳۲-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۰-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۱۱-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۲۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۲۹-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین