۰-۰
تاريخ: ۰۸ شهریور ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: پاس قوامین
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۷,۰
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  فراهانی
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورهاشم
  ۱۷-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حسینی
  ۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ابراهیمی
  ۵-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  وکیا
  ۴۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نامور
  ۱۴-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورعلی
  ۸۸-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جانسون
  ۲۱-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آشوری
  ۷۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  برزای
  ۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رنجبری
  ۱۰-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بایرامی
  ۹-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قربانخانی
  ۱۱-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جفرسون
  ۸۹-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر