۰-۱
تاريخ: ۲۳ فروردین ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: تختی آبادان
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۶
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  گردان
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ساکی
  ۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قریشی
  ۲۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  هخامنش
  ۶۹-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلمانی
  ۲۵-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ریکانی
  ۱۰-RWAM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مجدمی
  ۲۳-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فرانکو
  ۱۶-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تهامی
  ۳۰-ST1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جهانی
  ۱۱-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کانجی
  ۹-CF3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بغلانی
  ۱۵-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سیدیکوف
  ۱۹-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جبیره
  ۲۹-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  احمدی
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ستاری
  ۳۳-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  لطفی
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شبانی
  ۷۶-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عسگری
  ۱۸-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  انتظاری
  ۲۸-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نقی‌زاده
  ۶-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علیاری
  ۲۴-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سیف‌اللهی
  ۸۸-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نوری
  ۱۴-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  صالحی
  ۱۰-CF3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  امرایی
  ۱۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آهنی
  ۹۶-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  گرامی
  ۳۲-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر