۲-۴
تاريخ
۱۸ اسفند ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۷:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۴
۴.۳۲
۲۶
۱۲
۱۳
۱
۰
۷۰,۱%
۵۹۳
۸۴,۵
۵۲,۹%
۹,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۰.۳۸
۵
۲
۹
۱
۱
۲۹,۹%
۲۲۲
۶۴,۴
۴۷,۱%
۵,۰
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیرانوند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسن
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۵-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اورونوف
۷۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خدابنده‌‌لو
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کنت
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاندیدو
۱۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۲-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۹۲-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حصار
۲۱-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شجاعی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عسکری
۴۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرغند
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین