۰-۰
تاريخ
۱۵ آبان ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۰
۱۰
۳
۱۴
۱
۰
۵۲,۶%
۵۱,۹%
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۶
۱
۱۲
۱
۰
۴۷,۴%
۴۸,۱%
۶,۷
بهترین عملکرد فردی
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
محسن‌زاده
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۹۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کرار
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بلبلی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هدایتیان
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خادم‌پور
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دغاغله
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقان‌نژاد
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مرادیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
والی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. حردانی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۷۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۷۲-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
موسوی
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باویه
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ص. حردانی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین