۵-۰
تاريخ
۲۹ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۱:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۰
۰.۱۹
۶
۱
۱۷
۲
۱
۳۶,۷%
۲۴۸
۷۱,۰
۴۳,۷%
۶,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۵
۳.۱۷
۲۰
۱۰
۱۶
۱
۰
۶۳,۳%
۵۱۳
۸۶,۵
۵۶,۳%
۹,۱
ماشین‌سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
م ‌رضایی
۴۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۷۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقیان
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصفا
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۹۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۲-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۱۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ابوترابی
۳۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحیمی
۶۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدالهی
۴۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.نعمتی
۸۸-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوراللهی
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۲۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شیری
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین