۰-۱
تاريخ
۲۹ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۱:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام علی سیرجان
آمار کلی بازی
۱
۹
۲
۱۲
۲
۰
۵۹,۳%
۵۰,۷%
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱۰
۴
۱۵
۳
۰
۴۰,۷%
۴۹,۳%
۶,۵
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
تبریزی
۱۱-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۲۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ف. باقری
۳۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. صادقی
۲۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۲۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرتا
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بشاگردی
۷۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منشا
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منادی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌خوی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۷۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۸۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مالکی
۲۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حیدری
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشمی
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین