۰-۱
تاريخ
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۹:۲۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۱
۸
۱
۱۳
۳
۰
۵۹,۱%
۵۴,۱%
۷,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۶
۰
۱۶
۱
۰
۴۰,۹%
۴۵,۹%
۶,۵
بهترین عملکرد فردی
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کرمانشاهی
۲۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۳۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۶-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۱۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بوعذار
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بلبلی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خشتان
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رابط
۴۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ماشین سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۴۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۷۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقیان
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۱۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصفا
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیابانی
۷۴-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۹۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌پور
۲۶-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۱۲-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قهرمانی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابوترابی
۳۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدالهی
۴۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین