۰-۱
تاريخ
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۱
۱۳
۵
۱۹
۵
۰
۶۰,۷%
۵۴,۵%
۷,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۸
۲
۱۷
۳
۰
۳۹,۳%
۴۵,۵%
۶,۴
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جلالی‌راد
۳۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۲۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۷۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۳۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آقایی
۳۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منادی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدفرد
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۲۵-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیاب
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مالکی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بارانی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین