۰-۱
تاريخ
۱۱ اسفند ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۷:۲۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۱
۱۱
۶
۲۲
۳
۰
۵۳,۸%
۴۳,۵%
۷,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱۰
۲
۱۰
۱
۰
۴۶,۲%
۵۶,۵%
۶,۹
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوراللهی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۸۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مهدی‌خانی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منادی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدفرد
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مالکی
۲۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جباری
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیاب
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین