۲-۲
تاريخ
۲۲ دی ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۳۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۲
۶
۳
۱۶
۲
۰
۴۹,۳%
۴۲,۳%
۷,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱۴
۸
۱۳
۲
۰
۵۰,۷%
۵۷,۷%
۷,۳
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دیاباته
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ج. حسینی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۸۸-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوراللهی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رمضانی
۳۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین