۰-۰
تاريخ
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی جم
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۷,۱
پارس جنوبی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورمحمد
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصفا
۳۴-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منوچهری
۴۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیل‌زاده
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۴۵-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۷۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوعذار
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صابر. ح
۳۲-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالح. ح
۸۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین