۱-۲
تاريخ
۰۲ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۱:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۳
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مرادیان
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۲۱-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۱-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۷۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۴۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۳-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالح. ح
۸۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خلیل
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۶۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹۹-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۰-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیدوف‌
۱۸-CF3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مارکوویچ
۳۸-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هخامنش
۱۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چراغعلی
۱۶-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مشایخ
۲۱-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین