۲-۲
تاريخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
--
--
--
--
--
--
--
۷,۰
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  لک
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  معبودی
  ۵۶-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دوسانتوس
  ۹۵-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  توکلی
  ۱۴-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عابدینی
  ۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ثاقبی
  ۸-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نوری
  ۶۵-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قادری
  ۹۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مرادی
  ۱۱-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مصطفایی
  ۱۶-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آل‌کثیر
  ۱۷-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خرم‌الحسینی
  ۴۸-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  چهارمیری
  ۳۳-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  هایراپتیان
  ۳۰-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جودکی
  ۳-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلیمانی
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حق‌وردی
  ۲۰-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حمودی
  ۴۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کریمی
  ۹۹-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورامینی
  ۸-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  امام‌علی
  ۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  انصاری
  ۱۱-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علی‌محمدی
  ۱۷-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مغانلو
  ۷۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کوشکی
  ۸۰-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  واسعی
  ۱۰-AM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  صالحی
  ۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر