۱-۳
تاريخ
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۱۹
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام رضا
آمار کلی بازی
۳
--
--
--
--
--
--
--
۷,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۴
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رحمتی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرامرزی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۵-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. صادقی
۲۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۹۰-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلعتبری
۹۹-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلاووف
۶۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۸۰-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ماشین سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معبودی
۵۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دوسانتوس
۹۵-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۸-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصطفایی
۱۶-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۷۸-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۹۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۸۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۱-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۴۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین