۱-۳
تاريخ
۲۹ آذر ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۳
--
--
--
--
--
--
--
۶,۹
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۴
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فلاح‌زاده
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۱۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدفرد
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۱۴-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۱۱-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌علی‌دوست
۴-CM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۳۲-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۰-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۲۵-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسماعیلی
۱۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۶۱-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-CB2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹۹-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکی
۳۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلعتبری
۹-SS3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۰-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حبیب‌زاده
۲۳-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانی
۲۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین