۰-۲
تاريخ
۱۰ آبان ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۷,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۱
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسماعیلی
۱۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درخشان‌مهر
۲۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حدادی‌فر
۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹۹-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۲۰-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلعتبری
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
شاهین
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ماکسیم
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیرزادی
۲۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌تبار
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لوکا
۴-CB2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مالکی
۲۱-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صارمی
۳۲-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بحرانی
۹-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۱۰-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۲۴-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریسی
۱۶-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین