۳-۲
تاريخ
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۲
۱.۵۹
۱۱
۵
۱۲
۲
۰
۶۱,۰%
۵۰۴
۸۰,۴
۵۱,۴%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
۱.۱۷
۱۳
۴
۱۸
۱
۰
۳۹,۰%
۲۹۰
۶۵,۲
۴۸,۶%
۷,۶
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مرادیان
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آ. قادری
۱۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هادی
۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلوز
۱۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوستاوو
۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رومرو
۷۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رزاق‌پور
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۹۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیرانوند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی‌گنجی
۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هانونوف
۶۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۱۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۹۱-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عمری
۸۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رفیعی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. نعمتی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین