۱-۲
تاريخ
۲۷ مرداد ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۱:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۲
۱.۴۱
۱۷
۴
۷
۲
۰
۵۱,۸%
۴۲۳
۸۱,۱
۵۲,۰%
۶,۹
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۵۳
۷
۳
۷
۵
۰
۴۸,۲%
۳۹۴
۷۳,۹
۴۸,۰%
۶,۶
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیلسون
۹۱-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داسیلویرا
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ر.رضائیان
۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرناندز
۵-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۸۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
احمدزاده
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامسوبا
۴۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۵۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جوادیان
۲۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع.شجاعی
۱۰-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسلامی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیان
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین