۰-۰
تاريخ
۲۰ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۷,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۴
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۴۵-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوعذار
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۷۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صابر. ح
۳۲-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاتوسی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منادی
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌خوی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۱۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدفرد
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌علی‌دوست
۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۲۴-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۰-Target1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیاب
۲۷-RF
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۳۲-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۲۵-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاخان
۹۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین