۱-۱
تاريخ
۰۲ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۱:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید مهدوی
آمار کلی بازی
۱
۱۴
۵
۱۸
۳
۰
۵۳,۳%
۵۴,۳%
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۵
۲
۱۷
۲
۰
۴۶,۷%
۴۵,۷%
۶,۳
شاهین
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
درویش‌وند
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌تبار
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسی‌زاده
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلطانی‌مهر
۶۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صارمی
۳۲-RF
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۲۴-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سالاری
۱۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لوکا
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بحرانی
۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کرمی
۲۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منادی
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۱۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعتی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدفرد
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌علی‌دوست
۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاخان
۹۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۲۴-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۰-Target1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کامیاب
۲۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌خوی
۳-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۲۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین