۲-۰
تاريخ
۰۶ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی جم
آمار کلی بازی
۰
۱۲
۵
۷
۱
۱
۴۵,۳%
۵۳,۵%
۶,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱۹
۷
۱۴
۱
۰
۵۴,۷%
۴۶,۵%
۷,۶
پارس جنوبی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاتمی
۹۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصفا
۳۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
همتی
۲۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منوچهری
۴۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
انتظاری
۲۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۱۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چشمی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. کریمی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دیاباته
۷-Target1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میلیچ
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ف. باقری
۱۴-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بلبلی
۸۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خادم‌پور
۱۵-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین