۳-۱
تاريخ
۰۸ تیر ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۱:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۱
۱۱
۳
۱۳
۰
۰
۵۰,۳%
۵۶,۰%
۶,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
۱۵
۳
۱۹
۲
۰
۴۹,۷%
۴۴,۰%
۷,۴
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شیخ‌ویسی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌وردی
۲۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمودی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صالحی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۷-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۸۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۷۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیرانوند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلیل‌زاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوراللهی
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۸۸-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیپور
۷۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عبدی
۱۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رسن
۵-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌خواه
۱۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ج. حسینی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین