۳-۱
تاريخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
--
--
--
--
--
--
--
۷,۳
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  هایراپتیان
  ۳۰-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ستاری
  ۳۳-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  موسوی
  ۵-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلیمانی
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ماهینی
  ۱۴-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کریمی
  ۹۹-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کوشکی
  ۸۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علی‌محمدی
  ۱۷-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  واسعی
  ۱۰-AM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  انصاری
  ۱۱-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مغانلو
  ۷۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حمودی
  ۴۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  امام‌علی
  ۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  صالحی
  ۷-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  ماکسیم
  ۲۵-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رزاق‌پور
  ۲-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مشکل‌پور
  ۷۱-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نوروزی‌فرد
  ۵-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نجفی
  ۴۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  موسی‌زاده
  ۱۴-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دورقی
  ۱۳-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ابراهیمی
  ۱۹-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شریفات
  ۳۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حیدری
  ۹۶-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  صارمی
  ۳۲-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مومنی
  ۲۴-CM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سالاری
  ۱۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  محمودی
  ۸۸-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر