۲-۲
تاريخ
۱۸ آذر ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۷:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
--
--
--
--
--
--
--
۶,۹
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شیخ‌ویسی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌وردی
۲۰-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۵-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمودی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمانی
۶-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۱-SS2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۸-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میلیچ
۳۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چشمی
۴-CB2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. کریمی
۶-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶۶-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تبریزی
۱۱-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ف. باقری
۱۴-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۹۹-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین