۱-۳
تاريخ
۰۳ دی ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۴:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی جم
آمار کلی بازی
۳
--
--
--
--
--
--
--
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۳
پارس جنوبی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورمحمد
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۸-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصفا
۳۴-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۱۴-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تاییدی
۲۰-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بهاروندی
۱۶-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیل‌زاده
۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۵۵-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شیخ‌ویسی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمودی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمانی
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۷-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌وردی
۲۰-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۸۰-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین