۰-۰
تاريخ
۰۴ مهر ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۸:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۹
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۶
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
والی
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۲۱-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۱-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۱۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هدایتیان
۷۴-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپور
۹-SS3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دورقی
۶-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
امینی
۲۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۵-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌وردی
۲۰-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمودی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۱۰-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۷-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمانی
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین