۲-۴
تاريخ
۰۴ مهر ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۶:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۴
۲۱
۹
۱۸
۲
۰
۵۱,۱%
۵۴,۰%
۷,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱۰
۲
۱۳
۲
۰
۴۸,۹%
۴۶,۰%
۶,۱
ماشین سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حیدری
۲۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مسلمی‌پور
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دوسانتوس
۹۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عابدینی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۴۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۱۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قادری
۹۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معبودی
۵۶-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
شاهین
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
درویش‌وند
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لوکا
۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌تبار
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسی‌زاده
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مالکی
۲۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۱۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۱۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بحرانی
۹-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صارمی
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مشایخ
۷۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین