۱-۰
تاريخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۹
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  لک
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  معبودی
  ۵۶-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دوسانتوس
  ۹۵-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زاهدی
  ۲۶-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مسلمی‌پور
  ۳-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زنده‌روح
  ۶-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  توکلی
  ۱۴-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ثاقبی
  ۸-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نریمان‌جهان
  ۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کریمی
  ۱۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قادری
  ۹۹-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زارعی
  ۷۸-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آل‌کثیر
  ۱۷-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عابدینی
  ۲-RWB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  رحمتی
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فرامرزی
  ۲۷-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نعمتی
  ۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مرادمند
  ۴-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فرجی
  ۵-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  چوچو
  ۷۷-RM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نبی‌زاده
  ۸۸-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ا. صادقی
  ۸-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  س. صادقی
  ۲۱-LM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شاکری
  ۶۰-CF1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مهربان
  ۱۱-ST3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  صدری
  ۲۳-LM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رفیعی
  ۷-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر