۱-۲
تاريخ
۲۷ تیر ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی جم
آمار کلی بازی
۲
۸
۴
۲۱
۲
۰
۴۱,۶%
۴۹,۵%
۶,۹
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۸
۲
۱۲
۳
۱
۵۸,۴%
۵۰,۵%
۶,۶
پارس جنوبی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورمحمد
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاتمی
۹۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۱۴-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ابراهیمی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منوچهری
۴۷-Target1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
همتی
۲۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثامری
۴۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رحمتی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرامرزی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۵-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. صادقی
۲۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۸۰-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-LF
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۹۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منصوری
۱۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خراسانی
۷۶-LF
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. محمدزاده
۶۶-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین