۱-۰
تاريخ
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام رضا
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۲
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رحمتی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرامرزی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۶-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. صادقی
۲۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدری
۲۳-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۶۰-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدآبادی
۱۶-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خراسانی
۷۶-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
والی
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۲۱-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۱-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۱۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هدایتیان
۷۴-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپور
۹-SS2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نامداری
۱۸-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بنی یاسین
۱۹-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین