۱-۲
تاريخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۸:۳۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: امام رضا
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۷,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۰
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  رحمتی
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فرامرزی
  ۲۷-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نعمتی
  ۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مرادمند
  ۴-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آقاجانپور
  ۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رفیعی
  ۷-LM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نبی‌زاده
  ۸۸-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ا. صادقی
  ۸-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  س. صادقی
  ۲۱-RM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شاکری
  ۶۰-CF1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  باقری
  ۱۰-CF3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  چوچو
  ۷۷-LM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  صدری
  ۲۳-RM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  ماکسیم
  ۲۵-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شیرزادی
  ۲۰-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نوروزی‌فرد
  ۵-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  لوکا
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نجفی
  ۴۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بحرانی
  ۹-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بارانی
  ۷۷-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کریمی
  ۹۹-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  صفرزاده
  ۱۱-AM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مالکی
  ۲۱-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سالاری
  ۱۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  درویش‌وند
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  صارمی
  ۳۲-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  احمدی
  ۱۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر