۱-۲
تاريخ
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
زمان بازی
۲۱:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۲
۲۳
۱۱
۱۶
۳
۰
۶۲,۶%
۵۸,۰%
۷,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۵
۲
۱۴
۲
۰
۳۷,۴%
۴۲,۰%
۶,۰
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۱۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منتظری
۳۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چشمی
۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. کریمی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاتوسی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تبریزی
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۰-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خ. حیدری
۲-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۰-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۲۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپیدرود
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ملکی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربان‌زاده
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوزادزه
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۲۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فردوسی
۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌زاده
۳۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بلبلی
۴۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۱۴-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۱۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
غلامی
۹۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فتوحی
۳۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین