۱-۱
تاريخ
۱۸ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۹
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فلاح‌زاده
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۱۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۴۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدفرد
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌علی‌دوست
۴-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیاب
۲۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۳۲-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۰-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۳۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پارس جنوبی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورمحمد
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۷۲-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
همتی
۲۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باتیستا
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۸-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۱۴-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصفا
۳۴-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منوچهری
۴۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین